DOWOLNY TEKST DOWOLNY TEKST DOWOLNY TEKST DOWOLNY TEKST DOWOLNY TEKST DOWOLNY TEKST DOWOLNY TEKST DOWOLNY TEKST DOWOLNY TEKST DOWOLNY TEKST

PRODUKTY

  

WANDA - POBIAŁA WAPIENNO-PIASKOWA
Tradycyjna farba wapienno-piaskowa z ciasta wapiennego i wiślanego piasku

Karta Techniczna


MARIANNA - POBIAŁA WAPIENNO-MARMUROWA
Tradycyjna farba wapienno-marmurowa z ciasta wapiennego i marmuru z masywu Śnieżnika

Karta Techniczna


WAPNICA - WODA WAPIENNA
Nasycony wodny roztwór diwodorotlenku wapnia. Otrzymany z tradycyjnie gaszonego i dołowanego wapna.

BARWIDŁO - PIGMENT NATURALNY
Pigmenty naturalne-kopalne, nieprzetworzone chemicznie. Ziemie czerwone, żółte, ziemia manganowa,

KRZEMIANOWA FARBA ELEWACYJNA
Krzemianowa farba elewacyjna do typowych podłoży mineralnych oraz egalizacyjnego malowania barwionych w masie tynków mineralnych i silikatowych. Farba barwiona jest wg. kolornika "kolekcji barw polskich-wapiennych 2016"
Pozwala na przywrócenie historycznych barw wapiennych w skali urbanistycznej, umożliwia malowanie współczesnych materiałów takich jak beton czy systemy BSO.   

 OPIS PRODUKTU "WANDA"
„Wanda - pobiała wapienno-piaskowa Minerały Polskie” składa się z ciasta wapiennego, selekcjonowanego piasku wiślanego oraz dodatków o funkcji reologicznej. Wiązanie spoiwa – wapna powietrznego – polega na karbonatyzacji, w wyniku której powstaje warstwa mikrokryształów kalcytu.
Pobiała wapienna nie jest „folią w płynie” - nie tworzy błony na powierzchni tynku. Jest paro-przepuszczalna i odporna na pleśnie oraz  drobnoustroje (wodorotlenek wapnia Ca(OH)2  jest naturalnym bakteriocydem). 
„Wanda” wolna jest od spoiw polimerowych ropopochodnych, spoiw hydraulicznych np. cementu oraz bieli tytanowej – niszczącej wszelkie efekty świetlne w kryształach kalcytu i barwideł.
Pobiała jest najszlachetniejszym, najstarszym i odwracalnym materiałem  wykończeniowym.

Zastosowanie:
„Wanda - pobiała wapienno-piaskowa Minerały Polskie” jest szczególnie zalecana tam, gdzie wymagane jest zastosowanie materiału naturalnego, o dużej paroprzepuszczalności, chemicznie powinowatego z podłożami historycznymi, zwłaszcza gdy występują różnice fakturowe tynku, mikropęknięcia oraz ślady reperacji. „Wanda” nadaje delikatną strukturę malowanej powierzchni. Przeznaczona jest do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Charakterystyka produktu:
Forma: produkt gotowy do użycia,
Barwa: naturalnie biała,
pH: ok. 12,4
Wsp. porównawczy, obliczeniowy oporu dyfuzyjnego: Sd < 0,0056 grubość powłoki: ok. 700 μm (0,7 mm), warunki: średnio wilgotne,
Czas schnięcia: ok. 24 godz.
Czas karbonatyzacji: ok. 15 dni,
Opakowanie:

opakowania napełniane wg zamówienia, np.5 lub 9 litrowe.

OPIS PRODUKTU "MARIANNA"
„Marianna - pobiała wapienno-marmurowa Minerały Polskie” składa się z ciasta wapiennego, kruszyw wysoko przekrystalizowanego marmuru z masywu Śnieżnika oraz dodatków o funkcji reologicznej. Wiązanie spoiwa – wapna powietrznego – polega na karbonatyzacji, w wyniku której powstaje warstwa mikrokryształów kalcytu. Pobiała wapienna nie jest „folią w płynie” - nie tworzy błony na powierzchni tynku. Jest paro-przepuszczalna i odporna na pleśnie oraz  drobnoustroje (wodorotlenek wapnia Ca(OH)2  jest naturalnym bakteriocydem). „Marianna” wolna jest od spoiw polimerowych ropopochodnych, spoiw hydraulicznych np. cementu oraz bieli tytanowej – niszczącej wszelkie efekty świetlne w kryształach kalcytu i barwideł.
Pobiała jest najszlachetniejszym, najstarszym i odwracalnym materiałem  wykończeniowym.
Zastosowanie:                          

„Marianna - pobiała wapienno-marmurowa Minerały Polskie” jest szczególnie zalecana tam, gdzie wymagane jest zastosowanie materiału naturalnego, o dużej paro-przepuszczalności, chemicznie powinowatego z podłożami historycznymi, zwłaszcza gdy występują różnice fakturowe tynku, mikropęknięcia oraz ślady reperacji. „Marianna” nadaje delikatną strukturę malowanej powierzchni. Przeznaczona jest do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego.
Charakterystyka produktu:
Forma: produkt gotowy do użycia,
Barwa: naturalnie biała,
pH: ok. 12,4
Wsp. porównawczy, obliczeniowy oporu dyfuzyjnego: Sd < 0,0056 grubość powłoki: ok. 700 μm, warunki: średnio wilgotne,
Czas schnięcia: ok. 24 godz.
Czas karbonatyzacji: ok. 15 dni
Opakowanie:                             

opakowania napełniane wg zamówienia, np. 5 lub 9 litrowe.


OPIS PRODUKTU "WAPNICA"
„Wapnica – woda wapienna Minerały Polskie” to nasycony wodny roztwór diwodorotlenku wapnia. Otrzymany z tradycyjnie gaszonego i dołowanego wapna. Kamień wapienny do produkcji wapna pozyskiwany jest w regionie świętokrzyskim i palony w niskiej temperaturze. „Wapnica” jest odporna na pleśnie oraz  drobnoustroje (wodorotlenek wapnia Ca(OH)2  jest naturalnym bakteriocydem). 
„Wapnica” wolna jest od spoiw polimerowych oraz innych dodatków. Wiązanie wody wapiennej polega na karbonatyzacji, w wyniku której powstają mikrokryształy kalcytu.
Zastosowanie:                          
„Wapnica – woda wapienna Minerały Polskie” służy do zarabiania pobiał wapiennych, barwideł, przygotowania barwnej patyny, konserwacji i wzmacniania kredujących pobiał wapiennych. Proces konserwacji i wzmacniania powłok wapiennych zależy od  porowatości i nasiąkliwości podłoża. Nasycanie starego podłoża może wymagać wielokrotnego nasączania „Wapnicą”. 

OPIS PRODUKTU "BARWIDŁO"
"BARWIDŁO - PIGMENT NATURALNY" to gama naturalnych, kopalnych pigmentów. "BARWIDŁA" nie zostały poddane obróbce chemicznej ani termicznej. Stanowią najszlachetniejszy gatunek pigmentów o naturalnej, nieregularnej strukturze granulometrycznej kryształów. Efekt półprzezroczystości barw starych malatur zawdzięczamy właśnie nieregularności kryształów oraz różnorodności składu barwnika.
Stosowanie pigmentów mineralnych syntetycznych np. żelazowych (nie kopalnych) nie pozwoli na uzyskanie efektów załamania i rozbicia promieni światła z uwagi na regularność kryształów, monokulturę składu pigmentu oraz bardzo mały wymiar samych kryształów - ok. 1 mikrona. 
Średnia wielkość kryształów Barwideł naturalnych wynosi ok. 30-50 mikronów.

OPIS PRODUKTU "KRZEMIANOWA FARBA ELEWACYJNA"
Krzemianowa farba elewacyjna do typowych podłoży mineralnych oraz egalizacyjnego malowania barwionych w masie tynków mineralnych i silikatowych [nadaje się do malowania systemów ociepleń]. Farba barwiona jest wg. kolornika "kolekcji barw polskich-wapiennych 2016"
Pozwala na przywrócenie historycznych barw wapiennych w skali urbanistycznej, umożliwia malowanie współczesnych materiałów takich jak beton czy systemy BSO. 

karta techniczna grunt