PRODUKTY

POBIAŁY:

"WANDA" - TRADYCYJNA POBIAŁA Z CIASTA WAPIENNEGO I WIŚLANEGO PIASKU

ZUŻYCIE 2 WARSTWY - 0,2-0,4 l/M2  CZAS SCHNIĘCIA - ok.24 H.  CZAS KARBONATYZACJI - ok.15 DNI  Sd < 0,0056  WOLNE OD TiO2  OPAKOWANIA 5 i 9 I.  STRUKTURA - PIASEK RZECZNY  BARWIENIE NATURALNYMI PIGMENTAMI KOPALNYMI  STOSOWANIE: ELEWACJE I WNĘTRZA
 
  

"MARIANNA" - TRADYCYJNA POBIAŁA Z CIASTA WAPIENNEGO I MARMURU Z BIAŁEJ MARIANNY

ZUŻYCIE 2 WARSTWY - 0,2-0,4 l/M2  CZAS SCHNIĘCIA - ok.24 H.  CZAS KARBONATYZACJI - ok.15 DNI  Sd < 0,0056  WOLNE OD TiO2  OPAKOWANIA 5 i 9 I.  STRUKTURA - MATOWA GŁADKA NATURALNA BARWIENIE NATURALNYMI PIGMENTAMI KOPALNYMI  STOSOWANIE: ELEWACJE I WNĘTRZA

 

"BRYGIDA" - TRADYCYJNA POBIAŁA Z CIASTA WAPIENNEGO I BAŁTYCKIEGO PIASKU

ZUŻYCIE 2 WARSTWY - 0,2-0,4 l/M2  CZAS SCHNIĘCIA - ok.24 H.  CZAS KARBONATYZACJI - ok.15 DNI  Sd < 0,0056  WOLNE OD TiO2  OPAKOWANIA 5 i 9 I.  STRUKTURA - DROBNEGO JASNEGO PIASKU  BARWIENIE NATURALNYMI PIGMENTAMI KOPALNYMI  STOSOWANIE: ELEWACJE I WNĘTRZA

 
 

FARBY:

"JAGODA" - FARBA WAPIENNA NA TRUDNE PODŁOŻA

ZUŻYCIE 2 WARSTWY - 0,15-0,22 l/M2  OPAKOWANIA 9 I.  STRUKTURA - GŁADKA - MATOWA  pH - ok. 11, BARWIENIE SAMODZIELNE MINERALNYMI PASTAMI PIGMENTOWYMI. ZASTOSOWANIE: WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
 
"KALINA" - FARB NA BAZIE POTASOWEGO SZKŁA WODNEGO

ZUŻYCIE 1 WARSTWA - 0,2 l/M2  OPAKOWANIA 9 i 12 I.  STRUKTURA - GŁADKA - MATOWA  BARWIENIE KOMPUTEROWE wg "KOLEKCJI BARW POLSKICH-WAPIENNYCH 2016" ORAZ INNYCH KOLORNIKÓW I BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH. ZASTOSOWANIE: ELEWACJE I WNĘTRZA                                                  

KARTA TECHNICZNA

"GRUNT KRZEMIANOWY" - NA BAZIE POTASOWEGO SZKŁA WODNEGO 
 
ZUŻYCIE 1 WARSTWA - 0,10-0,33 l/M2  OPAKOWANIA 5 I.  KOLOR: TRANSPARENTNO-BIAŁY  pH - ok.11  ZASTOSOWANIE: JAKO GRUNTOWNIK I ROZCIEŃCZALNIK DO FARBY KRZEMIANOWEJ, NA ELEWACJE I DO WNĘTRZ