Posty

POBIAŁY

Obraz
  "Wanda" - pobiała z piaskiem wiślanym, "Marianna" - pobiała z marmurem Białej Marianny oraz "Brygida" - hanzeatycka pobiała z morskim piaskiem. „To magiczne - wyrwać skałę z ziemi, wypalić ogniem, nadać jej miękkość wodą i przywrócić kamienną twardość powietrzem”.     Tak grecki filozof Empedokles ujął istotę powstania i wiązania spoiwa wapiennego. Metamorfozę skały wapiennej nazywamy po prostu „cyklem wapna”. Uplastyczniona skała wapienna była spoiwem w pracach budowlanych prowadzonych przez człowieka od pięciu tysięcy lat. Z domieszkami mineralnymi dawała budowniczym zaprawy do wznoszenia i tynkowania murów oraz dekoracyjne pobiały. Do barwienia pobiał i tynków używano lokalnych glinek i ochr. Barwidła nosiły nazwy związane z miejscem wydobycia. Efekt gry słońca w kryształach kalcytu i barwideł jest nie do podrobienia.   Obecnie wapno jest używane bardzo rzadko. Zastąpiono je spoiwami ropopochodnymi i cementowymi. Ostatnie kopalnie barwideł

FARBY

Obraz
Farba to wzmocniona organicznymi spoiwami pobiała. W naszej ofercie mamy farbę wapienną na trudne podłoża oraz fasadową farbę krzemianową. Dla nich opracowaliśmy wyjątkową "kolekcję barw polskich - wapiennych". Wszystkie barwidła niezbędne do stworzenia kolekcji, pozyskaliśmy bez wyjątku ze starych kopalń i składów. Przez ich zarobienie wapnem powstały niepowtarzalne, barwy ziemi. Historyczność i naturalność odróżnia je od kolorów uzyskanych komputerowo w laboratoriach dla odbiorców z całego świata - czyli znikąd. Teraz z dużą satysfakcją przywracamy barwy wapienno - kopalne pod postacią nowoczesnych mineralnych farb elewacyjnych i wewnętrznych. Przedstawione kolory zostały wybrane spośród około trzystu, istnieje możliwość wyboru odcieni pośrednich oraz odtworzenia dawnych barw odsłoniętych podczas badań stratygraficznych. Zapraszamy do obejrzenia "kolekcji barw polskich - wapiennych" oraz farb w dziale "produkty"    KARTA Z KOLEKCJI BARW POL

BARWY

Obraz
Mamy w ofercie barwidła - pigmenty kopalne - używane do barwienia pobiał wapiennych: ziemie czerwone, żółte, ziemię manganową, mączkę z Białej Marianny, cocciopesto mikronizowane itp. Historyczne barwy uzyskujemy stosując pigmenty kopalne, tak jak przed wiekami. Barwidła nie są przetworzone chemicznie ani termicznie (palone). Nie zawierają dodatków - pigmentów  mineralnych syntetycznych, organicznych. Do nowoczesnych farb krzemianowych i wapiennych mamy niepowtarzalną "Kolekcję barw polskich - wapiennych". Zapraszamy do obejrzenia "Kolekcji barw polskich - wapiennych" oraz pigmentów kopalnych. KARTA Z KOLEKCJI BARW POLSKICH - WAPIENNYCH

KOLEKCJA BARW POLSKICH - WAPIENNYCH

Obraz
    Złota ochra z Baczyny czystością i jakością przewyższa tę z Roussillion. Tuffit z Barczy nie ustępuje w niczym ziemi werońskiej, zaś świętokrzyska śmietana hematytowa daje nam róż, dla którego nie ma odpowiednika w Europie. Wydobywany od wieków azuryt i malachit z góry Miedzianki służył do wymalowań na murach oraz dekoracji rzeźb. Błękit górski i grynszpan zobaczyć możemy w Wiślicy, Opatowie oraz w ołtarzu Wita Stwosza w Krakowie. POBIERZ KOLORNIK PDF NA KOMPUTER        LUB LŻEJSZY PDF NA TELEFON